ثبت شکایات

به یقین تجارت برخط و نوین ما مشکلات و کم و کاستی های زیادی دارد. برخی مشکلات مشهود است و تیم فنی و پشتیبانی ما در حال مرتفع سازی مشکلات موجود هستند ولی برخی مشکلات شاید به چشم ما دیده نمیشوند و این شما هستید که با دیدگان باز و آگاهی کامل همیشه در کنار ما هستید. از شما تقاضا داریم هرگونه انتقاد و پیشنهادی در راستای بهبود خدمات ما دارید در کمترین زمان با ما در میان بگذارید. همیشه به یاد داشته باشید که باورمان لبخند ,و رضایت شماست.فروشگاه اینترنتی اعلایی سرویس